Jugar amb els gats

15/06/2017

El joc és molt important pels gatets i jugar amb un gat és molt fàcil, el podem tenir ben entretingut sense fer gaire res. Quan són petits, el joc serveix per desenvolupar la motricitat i les habilitats socials, així com per despertar el seu instint caçador. Un cop es fan grans, la dificultat per entretenir-los augmenta. Ja han après a caçar, però amb el joc els ajudem a mantenir-se en forma, a estimular la seva ment i a augmentar la seva autoestima, i a més enfortim els nostres vincles.

Els jocs preferits pels gats són aquells basats en caçar o perseguir "preses". Podem diferenciar dos tipus de jocs.

a)Jocs Individuals - aquells jocs que els hi deixem als gats, i ells tot sols juguen. Seria el cas de les pilotes o ratolins per gats. Tot i que en un principi necessiten una interacció, un cop el gat sap què és la seva "presa", no cal jugar amb ell tot el rato. També entren dins aquest grup els joguets que fan soroll, que un cop de vent els pot moure i incitar l'instint de caça.

b)Jocs Interactius - són els jocs en què nosaltres joguem amb ells. Els jocs individuals també es poden convertir amb interactius. Els jocs interactius ajuden a crear un vincle més fort entre nosaltres i el gat. Jocs com els plumalls o els pals amb pilota serien d'aquest tipus. Hauríem de canviar les velocitats de moure la "presa", deixar-la quieta, i tornar-la a moure canviant el moviment. Les "preses" imprevisibles són la millor joguina pel gat.

Hem de tenir en compte que el gat, al final, sempre ha d'aconseguir la seva "presa" per tal de no crear-li frustació. Així hauríem d'intentar d'evitar dos classes de jocs. La nostra , sobretot quan són petits, perquè no ens associin amb la seva "presa", ja que sinó quan siguin adults poden ser agresius envers nosaltres (tot i que per ells serà un joc). L'altre joc a evitar és el làser, doncs el fet de no conseguir apressar la "presa" pot crear una gran frustació al gat.

També hi ha peluixos, i joguines de corda per si el gat mossega molt sovint quan juga.

També hauríem de conèixer quan és que el gat es cansa, per deixar que guanyi abans de deixar de jugar-hi i no crear-li ansietats.

Es recomana tenir poques joguines, tres o quatre, i anar-les rotant cada setmana per tal de que el gat no l'avorreixi. Si tenen moltes joguines, els gats les avorriran i no jugaran amb res. Les joguines s'han d'utilitzar durant el temps de joc, que pot ser de 10 minuts fins al què es vulgui, i després amagar-la. El millor moment del dia per jugar és al vespre o a la nit, i es recomana jugar amb ells, com a mínim, un cop al dia.

També hi ha alternatives als joguets per gats:

.Una ampolla de plàstic buida amb grans d'arrós dins, i un fil enganxat per poder-la "passejar", com si fos un esquer.

.Una caixa de cartró: que hi pugui entrar, sortir, gratar, amagar-s-hi, col.locar coses seves...

Tot i el munt de propostes de jocs que hi ha per gats, cada gat és un món, i no a tots els hi agraden les mateixes joguines, tot i que el millor és jugar amb ell i conèixer-lo.

 

Informació addicional