Valors

Confiança....

- Confiança i respecte en les relacions comercials amb els nostres clients.

- Honestedat i integritat laboral.

- Creació de valor en el servei i en el producte per a millorar el benefici dels nostres clients.

- Agilitat en el servei i tasques de repartiment.

- Empresa familiar propera tant amb els clients com amb els proveïdors.