Insecticides

Insecticida emulsionable en aigua (15ml per 15 l d'aigua) que actua per contacte i ingestió sobre un ampli ventall d'insectes. 

Eficaç contra adults i larves de mosca, puça, mosquit, paparres, vespes i àcars. 

L'ingredient principal és la CIPERMETRINA que té molt baixa toxicitat.