SEPICAT KLUMP LIGHT

Sepicat Klump Light, és una sorra aglomerant de primera qualitat, un 40% més lleugera que la resta de sorres aglomerants del mercat. És de color blanc crema 100% natural que presenta unes propietats excepcionals i respecta el medi ambient.

      * Òptima aglomeració i consum mínim

      * Emissions de CO2 fins un 70% inferiors a altres sorres aglomerants.

      * Alta absorció >350%

      * Contingut mínim de pols

      * Sense aditius per a evitar problemes als gats més sensibles 

 

Format de 10L